Onkologisk Forum 2017

Sted: Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo

Tidspunkt: 16. og 17. november. 

Pris: kr. 16 000,- inkl. mva for 4 m2

Viktig info

Sørg for at korrekt fakturainformasjon og adresse oppgis.

Onkologisk Forum har ikke anledning til å utstede ny faktura. 

Vi forbeholder oss retten til å annullere bestilling ved manglende utfylling.

Hvis det ikke kreves, bruk 000000. Det er ikke annledning å ettersende bestillingsnummer.